Супервизор за снимање часова

У септембру 2020. године изабрана сам за супервизора који је прегледао презентације за снимање часова. Прегледала сам 9 презентација за шести разред.

Scroll to Top