НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

На конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација „Дигитални час“ у школској 2019/2020. години освојила сам трећу награду у групи друштвених наука, уметности и спорта („А сад бирам да се рекламирам – реклама као предузетнички подухват").

На конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација „Дигитални час“ у школској 2018/2019. години освојила сам трећу награду у групи друштвених наука, уметности и спорта („Доситејева путовања кроз векове“).

На конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација „Дигитални час“ у школској 2017/2018. години освојила сам другу награду у групи друштвених наука, уметности и спорта („Употреба информационо-комуникационих технологија у циљу унапређивања ученичких
компетенција“).

На конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација „Дигитални час“ у школској 2016/2017. години као коаутор освојила сам трећу награду у групи друштвених наука, уметности и спорта („Веб граматика“).

На Конкурс су пристигла 233 рада, од којих је 229 радова ушло у састав Електронског зборника „Дигитални час 2012/2013.“ Сви радови подељени су у три групе, према наставном предмету на који се односе.
У групи за друштвене науке и спорт приложено је 87 радова, од којих је предложено да се у Зборнику објави  86 радова.
У овој групи налази се и мој коауторски рад "Информационо-комуникационе технологије у настави српског језика – Песма за мамине очи".

 

 

На конкурсу Управе за дигиталну  агенду „Дигитални час 2“ освојила сам трећу награду у групи друштвених наука и спорта (коауторски рад „Образовни софтвер у настави почетног читања и писања“).

На конкурсу Креативна школа 2010/2011. учествовала сам као коаутор са професором географије Снежаном Спасеновић и учитељем Душаном Станковићем. Заједнички рад „Просветитељство: Доситеј Обрадовић – просветитељске идеје, залагање за увођење народног језика у књижевност“ је ушао у базу знања Креативних школа Србије.

На конкурсу Креативна школа 2006/2007. учествовала сам као коаутор са професором ликовне културе Анђелком Тешмановићем и учитељем Душаном Станковићем. Заједнички рад „Вуков рад на реформи језика и правописа“ је ушао у базу знања Креативних школа Србије.

Scroll to Top