БИОГРАФИЈА

Рођена сам 16. октобра 1973. године у Сарајеву. После завршене основне и средње школе, уписала сам се на Филозофски факултет у Новом Саду, смер професор српског језика и књижевности. На истом факултету дипломирала сам  1999. године.

Магистарске студије уписала сам на Учитељском факултету у Београду 2005. године. Магистарски рад, под називом Структура и функције електронског буквара, одбранила сам 28. новембра 2012. године, пред комисијом коју су сачињавали: др Зорица Цветановић, ментор, др Зона Мркаљ и др Мирослава Ристић.

Аутор сам и реализатор шест акредитованих програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.  Учествовала сам у реализацији обука и пројеката Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2015. године именована сам за члана Комисије за полагање испита за лиценцу.

На основу одлуке Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 2022. године уврштена сам на листу извршилаца за ангажовање на пословима за потребе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

 Објављујем стручне радове у часописима: Иновације у наставиОбразовна технологија, Методичка пракса, Учитељ.  Члан сам ауторског тима Учасофта.

Награђивана сам на конкурсима у организацији Министарства за телекомуникације и информационог друштва и Управе за Дигиталну агенду, као и Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Аутор сам и коаутор радова који се налазе у Бази знања Креативна школа (Завод за унапређивање образовања и васпитања и Мајкрософт). Добитник сам захвалнице Друштва „Свети Сава“, Београд.

Излагала сам на научним и стручним скуповима. Учествовала сам у реализацији радионица на Зимским сусретима учитеља Републике Србије, презентовала сам примере добре праксе на Сабору учитеља, учествовала на Трибини „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете – пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” – ДИЛС).

На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекла сам звање педагошког саветника.

Радим у Основној школи „Браћа Рибар“ у Доњој Борини и у Средњој школи у Малом Зворнику. Члан сам Првог зворничког пјевачког друштва „Изворник“. Живим у Доњој Борини.

Scroll to Top