УСАВРШАВАЊЕ

Акредитовани програми

 • Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

  Каталог 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

 • Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

  Каталог 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

 • Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

  Каталог 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

 • Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

  Каталог 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

 • Како до интерактивног софтвера у настави

  Каталог 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. Каталог 2016/2017. и 2017/2018. Каталог 2012/2013. и 2013/2014. Каталог 2011/2012. (бр. 519, стр. 288) Каталог 2010/2011. (бр. 089, стр. 65)

 • Веб портали за припрему и реализацију наставе

  Каталог 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. Каталог 2016/2017. и 2017/2018. Каталог за 2014/2015. и 2015/2016. Каталог за 2012/2013. и 2013/2014. Каталог за 2010/2011. (бр. 129, стр. 92) Каталог за 2009/2010. (бр. 074, стр. 36) Каталог за 2008/209. (бр. 054, стр. 75)

 1. Компас за наставу и учење и рефлексију, (К2, К16, К23, П3), 8 бодова, 18. 11. 2023.
 2. Прилагођени уџбеници као подршка инклузивном образовању,трибина, 25. 4. 2023.
 3. Професионална оријентација – пут ка правом избору средње школе, трибина, 5. 4. 2023.
 4. Превенција насиља у образовном систему, трибина, 23. 2. 2023.
 5. Учимо да учиомо, 11. 2. 2023. године, К2, К5, К11, К19, К23, П3
 6. 64. Републички зимски семинар за професоре српског језика и књижевности, од 28. до 30. 1. 2023.
 7. Сарадња полиције и установа образовања и васпитања у превенцији ризичног понашања деце и младих, 19. 1. 2023.
 8. Онлајн програм стручног усавршавања за развој кључних вештина ученика основних школа за наставнике основних школа, од децембра 2022. до јануара 2023.
 9. Примена микробит уређаја – основна обука за наставнике, онлајн, од децембра 2022. до јануара 2023. године
 10. Како учионицу претворити у лабораторију, онлајн, 23. 11. 2022.
 11. Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног насиља, 28. 9. 2022.
 12. Онлајн и хибридна настава у дигитално компететној установи, 23. 6. 2022, К1, П1
 13. Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту/државној матури, 17. 6. 2022. К1, К2, П2, П6
 14. Дигитално образовање, стручни скуп, конференција одржана путем интернета, од 8. до 9. 4. 2022.
 15. Наставни материјали у инклузивном одељењу, Бигз, онлајн, 31. 3. 2022.
 16. Знати своје границе је пола добре комуникације, трибина, онлајн, 29. 3. 2022.
 17. Етика и интегритет, онлајн, 19. 3. 2022.
 18. Обука за запослене – породично насиље, онлајн19. 2. 2022.
 19. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља, онлајн, 14. 2. 2022.
 20. Обука за запослене – Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању. Онлајн, 13. 2. 2022.
 21. Формативно оцењивање: методе, технике, инструменти, трибина, онлајн, 2. 2. 2022.
 22. Формативно оцењивање – примери из праксе за основне и средње школе, онлајн, 31. 1. 2022.
 23. Републички зимски семинар, Онлајн, од 21. до 23. 1. 2022.
 24. Прати, процени и објективно оцени, К2, П3, 11.1. 2022.
 25. Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце, К1, П3, 10. 1. 2022.
 26. Образовне неронауке у школи – пут од науке до праксе, трибина, онлајн, 2. 12. 2021.
 27. Шта смо научили до сада и куда идемо, онлајн, 7. 12. 2021.
 28. Примери најбољих СТЕАМ наставних пракси у Србији,  мај 2021.
 29. Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем, 27. 5. 2021.
 30. Стручни скуп „Подршка ученицима у онлајн учењу“. април  2021.
 31. „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“, април 2021.
 32. Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту/државној матури, 13. 6. 2021. година, К1, П1
 33. Уз напредне опције е-учионице до још боље комуникације са ђацима, онлајн вебинар, март 2021.
 34. Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности, март 2021.
 35. Републички зимски семинар, онлајн, јануар 2021
 36. Вештачка интелигенција као помоћ у едукацији, онлајн конференција, јануар 2021, Нови Сад
 37. Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19, децембар 2020.
 38. Програм „Сазнај и разазнај“, обука из медијске писмености, децембар 2020.
 39. G Suite – израда ефикасних тестова знања и упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција свих учесника наставног процеса, онлајн вебинар, новембар 2020.
 40. Презентација уџбеника за осми разред, онлајн вебинар, новембар 2020.
 41. Примена 3Д  холограма у настави и Зашто је проблем солвинг најважнија СТЕАМ вештина, интерно усавршавање, октобар 2020.
 42. G Suite (Google classroom) – пречицама до успеха у настави на даљину, септембар  2020.
 43. Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода, септембар 2020. (К2, К3, П3)
 44. Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, август 2020. 
 45. Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту/државној матури, мај 2020. (К1, П1)
 46. Проговори да видим ко си – култура говора и усмено изражавање“,               мај 2020.
 47. Искористи час  фебруар 2020. (К1 П3)
 48. Републички семинар за наставнике српског језика и књижевности, фебруар 2020. (К1, П3)
 49. Школски електронски часопис, онлајн, октобар – новембар 2019. (К1, П1)
 50. Интернет технологије у служби наставе, oнлајн, април 2019. (К1, П1)
 51. Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности, Београд, 1, 2. и 3. фебруар 2019.
 52. Програм обуке водитеља за обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења    Београд, 2018.
 53. Блог, твитер и фејсбук у настави, oнлајн, март 2018. (К2, П1)
 54. Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности, Београд, 8, 9. и 10. фебруар 2018.
 55. До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави, Средња школа Мали Зворник, 7. децембар 2017. године
 56. Методе наставе и учења, Радаљ, 4. новембар 2017. године
 57. Републички зимски семинар, Београд, фебруар 2017.
 58. Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета, oнлајн обука
 59. Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања у средњим школама, Мали Зворник, 26. 11. и 10. 12 2016. године
 60. Школа отворена родитељима, Доња Борина, 12. новембар 2016. године
 61. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова), Београд, 2016.
 62. Диференцирана настава, Доња Борина, 03. фебруар 2016. године
 63. Допунска и додатна настава од куће, Доња Борина, 16. јануар 2016. године
 64. Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха, Мали Зворник, 4. и 5. децембар 2015. године
 65. Ефикасним учењем до бољих резултата, Доња Борина, 17. октобар 2015. године
 66. Потврда о савладаној обуци за реализатора обуке Примена информационо комуникационих технологија у настави (16 сати), Београд, 21. и 22. јун 2014.
 67. Мотивација и психолошки принципи учења, Доња Борина, 19. и 20. март 2015. године
 68. Републички зимски семинар, (18 сати), Београд, 2015. (K1,  П6)
 69. Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, Доња Борина, 24. и 25. октобар 2014. (К:2, П:1)        
 70. Обука наставника за изградњу подржавајуће атмосфере у одељењу (са родном компонентом), Доња Борина, 25. август 2014. године
 71. Да темпераменте свако боље упозна лако(8 сати) , Лозница, 1.6.2014. (K4,  П 4,6)
 72. Зимски сусрети учитеља Србије, „Јачање професионалних компетенција просветних радника“ (8 сати), ОШ „Нада Пурић“, Ваљево, 29. март 2014.
 73. Школа без насиља: Правила, вредности, реституција, (6 сати)             Доња Борина, 23.04.2014.
 74. Потврда о присуству стручном предавању/ приказ уџбеника Klett за V, VI, VII, VIII разред основне школе (2 бода), Лозница, 12. 02. 2014.
 75. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова), Београд, 2014. (K1,  П6)
 76. Азбука сарадње школе и породице (8 бодова), Доња Борина, 01.12.2013. (К3 П: 4, 7)
 77. Јачање капацитета наставника за васпитни рад (16 бодова), Радаљ, 15, и 16. новембар 2013. (К4, П: 1, 6)
 78. Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ (6 бодова), Лозница, 07.10.2013.
 79. Стручна трибина: Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем „Правилник о вредновању квалитета рада установа“ (6 бодова), Лозница, 12. 03. 2013.
 80. Зимски сусрети учитеља Србије – Јачање компетенција просветних радника (8 бодова), Ниш, 2013.
 81. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова), Београд, 2013.
 82. Интегрисана амбијентална настава (8 бодова), Доња Борина, 2012.
 83. Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце – ученика који имају тешкоће у напредовању (16 бодова), Радаљ, 2012.
 84. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова), Београд, 2012.
 85. ИО – Стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и даривиту децу (16 бодова), Радаљ, 2011.
 86. Инклузија – како је приближити наставнику у редовој школи (24 бода), Крушевац, 2011.
 87. Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи (14 бодова), Доња Борина, 2011.
 88. Дефицит пажње и хиперактивност деце (14 бодова), Доња Борина, 2011.
 89. Образовање за опстанак (16 бодова), Доња Борина, 2011.
 90. Стручна трибина учитеља: Школа по мери сваког детета, кампања „Сви у школу, будућност за све” (3 бода), Мали Зворник, 2011.
 91. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова), Београд, 2011.
 92. Ка савременој настави српског језика и књижевности II (8 бодова), Лозница, 2010.
 93. Између прописа и праксе (6 сати), Мали Зворник, 2010.
 94. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова), Београд, 2010.
 95. Грађанско васпитање за седми разред (16 сати), Шабац, 2009.
 96. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (20 бодова), Београд, 2008.
 97. Одељењски старешина у савременој школи (26 бодова), Радаљ, 2007.
 98. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (20 бодова), Београд, 2007.
 99. Сертификат о завршеном курсу у трајању од 60 часова (оперативни систем Windows, MicrosoftOfficeиInternet), 2007. Година, Мали Зворник, 2007.
 100. Грађанско васпитање за пети разред (32 бода), Лозница, 2006.
 101. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (20 бодова), Београд, 2006.
 102. Пројекат Грађанин за шести разред (24 бода), Ваљево, 2004.
 103. Присуство базичном семинару Активно учење (потврда), Мали Зворник, 2003.
 104. Потврда о присуству на Традиционалном 42. зимском семинару за наставнике/професоре српског језика и књижевности, Београд, 11. и 12. јануара 2001. године
 1. Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Лозница, 8. и 9. јун 2019.
 2. Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Лозница, 1. и 2. јун 2019.
 3. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Нови Пазар, 17. март 2019.
 4. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Сјеница, 16. март 2019.
 5. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Уб, 12. март 2019.
 6. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Црквине, 10. март 2019.
 7. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Тутин, 9. март 2019.
 8. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Сремска Митровица, 7. март 2019.
 9. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Ваљево, 5. март 2019.
 10. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Лозница, 1. март 2019.
 11. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Ваљево, 28. фебруар 2019.
 12.  Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Шабац, 26. фебруар 2019.
 13. Програм е-обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије – основна школа, онлајн, децембар 2018-март 2019.
 14. Програм е-обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије – основна школа” – Лозница, онлајн, Лозница, завршни сусрет 28. и 29. јуна 2018. године
 15. „Програм е-обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије – основна школа” – Шабац, онлајн, Шабац, завршни сусрет 26. јуна 2018. године
 16. Како до интерактивног софтвера у настави – Лозница, онлајн, Лозница, од 10. децембра 2018. године до 9. јануара 2019. године
 17. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Лозница, онлајн, Лозница, од 29. октобра до 26. новембра 2018. године
 18. Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Лозница, 12. и 13. јул 2018.
 19. Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Лозница, 5. и 6. јул 2018.
 20. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Дојевиће, онлајн, Дојевиће, од 19.02. до 24.03, од 20.02. до 24.03, од 28.03. до 28.04. и од 28.03. до 28.04. 2018.
 21. Како до интерактивног софтвера у настави – Дојевиће,  онлајн, Дојевиће, од 19.02. до 24.03, од 20.02. до 24.03, од 26.02. до 31.03, од 27.02. до 31.03 и од 05.03. до 07.04. 2018.
 22. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Шабац, 11. децембар 2017. од 13. новембра до 11. децембра 2017.
 23. Како до интерактивног софтвера у настави – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Шабац, 11. децембар 2017. од 13. новембра до 11. децембра 2017.
 24. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 23. октобар 2017. од 25. септембра до 23. октобра 2017.
 25. Како до интерактивног софтвера у настави – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 23. октобар 2017. од 25. септембра до 23. октобра 2017.
 26. Како до интерактивног софтвера у настави – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 29. мај 2017. од 1. маја до 29. маја 2017.
 27. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Неготин, 04. марта 2017. од . 30. јануара до 27. фебруара 2017.
 28. Како до интерактивног софтвера у настави – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 28. новембар 2016. од 31. октобра до 28. новембра 2016.
 29. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 28. новембар 2016. од 31. октобра до 28. новембра 2016.
 30. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Клупци, 31. октобар 2016. од 3. октобра до 31. октобра 2016.
 31. Како до интерактивног софтвера у настави – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 4. октобар 2016. од 5. септембра до 4. октобра 2016.
 32. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Рума, 3. октобар 2016. од 5. септембра до 3. октобра 2016.
 33. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 27. јун 2016. од 30. мaja до 27. јуна 2016.
 34. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница, онлајн, Лозница, 30. мај 2016. од 02. мaja до 30. маја 2016.
 35. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница, онлајн, Лозница, 23. мај 2016. од 25. априла до 23. маја 2016.
 36. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 11. април 2016. од 14. марта до 11. априла 2016.
 37. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Средња стручна школа „Бранко Радичевић“, Рума, онлајн, Рума, 28. март 2016. од 29. фебруара до 28. марта 2016.
 38. Веб портали за припрему и реализацију наставе –  Основна школа „Јован Цвијић“, Лозница, онлајн, Лозница, 24. фебруар 2016. од 25. јануара до 22. фебруара 2016.
 39. Веб портали за припрему и реализацију наставе –  Основна школа „Живко Љујић“, Нова Варош, онлајн, Нова Варош, 29. јануар 2016. од 28. децембра до 25. јануара 2016.
 40. Веб портали за припрему и реализацију наставе –  Основна школа „Јован Шербановић“, Лазница, онлајн, Лaзница, 13. јануар 2016. од 14. децембра до 11. јануара 2016.
 41. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница, онлајн, Лозница, 23. децембар 2015. од 23. новембра 2015. до 23. децембра  2015.
 42. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Жарко Зрењанин“, Качарево, онлајн, Качарево, 25. новембар 2015. од 26. октобра 2015. до 23. новембра  2015.
 43. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница, онлајн, Лозница, 30. октобар 2015. од 28. септембра 2015. до 26. октобра  2015.
 44. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, Београд, онлајн, Београд, 21. мај 2015. од 20. априла 2015. до 18. маја  2015.
 45. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Хотел „Звезда“, Врњачка Бања, онлајн, Врњачка Бања, 14. април 2015. од 16. марта 2015. до 13. априла  2015.
 46. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, Београд, онлајн, Београд, 26. март 2015. од 23. фебруара 2015. до 23. марта  2015.
 47. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 31. јануар 2015. од 29. децембра 2014. до 26. јануара  2015.
 48. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 27. децембар 2014. од 24. новембра до 22. децембра  2014.
 49. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 8. новембар 2014. од 29. септембра до 27. октобра 2014.
 50. Веб портали за припрему и реализацију наставе/ Како до интерактивног софтвера у настави – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 1. јул 2014. од 2. јуна до 30 јуна 2014.
 51. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Бранко Радичевић“, онлајн, Инђија, 14. јун  2014. од 12. маја до 9. јуна 2014.
 52. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Краљ АлександраI“, (Мала школа), Горњи Милановац, 10. и 11. мај 2014.
 53. Веб портали за припрему и реализацију наставе/ Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Стеван Дукић“, онлајн, Београд, 8. мај 2014. од 31. марта до 28. априла 2014.
 54. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Стеван Дукић“             , онлајн, Београд, 8. мај 2014. д 31. марта до 28. априла 2014.
 55. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Иво Андрић“, Прањани, 26. и 27. април 2014.
 56. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Краљ Александар I“, (Мала школа), Горњи Милановац, 10. и 11. мај 2014.
 57. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, онлајн, 12. 05 – 09.06. 2014.
 58. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, онлајн, 02. 06 – 01.07. 2014.
 59. Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, онлајн, 02. 06 – 01.07. 2014.
 60. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Краљ Александар I“, Горњи Милановац, 12. и 13. април 2014.
 61. Како до интерактивног софтвера у настави – „Браћа Секулић“, Златибор, 18. и 19. април 2014.
 62. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, онлајн, 31. 03 – 27.04 2014.
 63. Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, 29. март 2014.
 64. Како до интерактивног софтвера у настави – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, 15. и 16. март 2014.
 65. Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави – Центар за стручно усавршавање, Лесковац, 1. март 2014.
 66. Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Др Јован Цвијић“, Зрењанин, 23. фебруар 2014.
 67. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, онлајн, 24. 02 – 23.03 2014.
 68. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, онлајн, 02.12 – 30.12.2013.
 69. Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, онлајн, 02.12 – 30.12.2013.
 70. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, онлајн, 04.11 – 02.12.2013.
 71. Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, онлајн, 04.11 – 02.12.2013.
 72. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, онлајн, 30.09 – 28.10.2013.
 73. Завршни сусрет онлајн семинара „Како до интерактивног софтвера у настави“, Београд, 24. јун 2013.
 74. Завршни сусрет онлајн семинара „Како до интерактивног софтвера у настави“ и „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, Београд, 27. април 2013.
 75. Завршни сусрет онлајн семинара „Како до интерактивног софтвера у настави“ и „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, Београд, 23. март 2013.
 76. XXIX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Пожаревац, 17. 02. 2013.
 77. Завршни сусрет онлајн семинара „Како до интерактивног софтвера у настави“ и „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, Аранђеловац, 22. децембар 2012.
 78. Завршни сусрет онлајн семинара „Како до интерактивног софтвера у настави“ и „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, Београд, 15.  децембар 2012.
 79. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Петар Враголић“, Љубовија, 7. и 8. децембар 2012.
 80. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Дринка Павловић“, Београд, 10. и 11. децембар 2011.
 81. Девет завршних сусрета онлајн семинара „Како до интерактивног софтвера у настави“, Београд и Лозница – од 5. новембра 2011. до 7. јула 2012.
 82. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Лаза К. Лазаревић“, Шабац, 14. и 15. октобар 2011.
 83. XXV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Београд, 4. и 5. јун 2011. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и индивидуални образовни план у настави српског језика
 84. Трибина „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете – пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС), 14. април 2011. Лозница. Презентовање примера добре праксе:Инклузивно образовање и индивидуални образовни план у настaви српског језика. 
 85. XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Шабац, 19. март 2011.
 86. Трибина „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете – пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС), 17. март 2011. Мали Зворник. Презентовање примера добре праксе: Инклузивно образовање и индивидуални образовни план у настaви српског језика
 87. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Бранко Радичевић“, Мали Зворник , 3-4. март 2011.
 88. Како до интерактивног софтвера у настави – Средња школа Мали Зворник, Мали Зворник , 24-25. фебруар 2011.
 89. XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Лесковац, 19. фебруар 2011.
 90. XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Београд, 6. фебруар 2011.
 91. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница, 4. и 5. децембар 2010.
 92. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Клупци, 23. и 24. октобар 2010.
 93. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа „Свети Сава“, Липнички Шор, 16. и 17. октобар 2010.
 94. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Кадињача“, Лозница, 24. и 25. јун 2010.
 95. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Свети Сава“, Липнички Шор, 16. и 17. јун 2010.
 96. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Петар Враголић“            , Љубовија, 8. и 9. мај 2010.
 97. Основна школа ,,Анта Богићевић”, предавање на тему Информационо-комуникационе технологије у функцији подизања квалитета наставе српског језика, 17. април 2010.
 98. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Клупци, 17. и 18. април 2010.
 99. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Лаза К. Лазаревић“, Шабац, 29. и 30. март 2010.
 100. Основна школа „Браћа Рибар“, Доња Борина, предавање на Наставничком већу 09.03.2010. године, на тему Електронски буквар као средство унапређивања наставе почетног читања и писања (представљени резултати спроведеног истраживања и приказан образовни софтвер Електронски буквар), Доња Борина, 9. 3. 2010.
 101. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Стеван Филиповић“, Радаљ, 12. и 13. фебруар 2010.
 102. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Прва основна школа, Ваљево, 12. и 13. децембар 2009.
 103. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Андра Савчић“, Ваљево, 5. и 6. децембар 2009.
 104. Научни скуп Иновације у основношколском образовању – вредновање , Учитељски факултет и Редакција часописа Иновације у настави – Тема: Електронски буквар као средство унапређивања наставе почетног читања и писања, Београд, новембар, 2009.
 105. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Андра Савчић“, Ваљево, 28. и 29. новембар 2009.
 106. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Вук Караџић“, Лозница , 16-17. мај 2009.
 107. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Средња школа Мали Зворник, Мали Зворник , 3-4. април 2009.
 108. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Надежда Петровић“, Нови Београд , 27-28. децембар 2008.
 109. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Надежда Петровић“, Нови Београд , 13-14. децембар 2008.
 110. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Моша Пијаде“, Иваново, 6-7. децембар 2008.
 111. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Бранко Радичевић“, Мали Зворник, 15-16. новембар 2008.
 112. XXII Сабор учитеља Србије, Нови Сад, 7-8. 06 2008. Презентовање примера добре праксе:Шта чини природу, тим: Душан Станковић, Анђелко Тешмановић, Александра Станковић
 1. Програм стручног усавршавања – обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Удружење пословних жена Србије, Београд 2018-2019. Улога: Реализатор обука.
 2. Пилот-пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ (ФинПис), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2018. Улога: Реализатор обука.
 3. Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала“ – 40 реализатора обуке „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд,  2014. Улога: Реализатор обука.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top