Десету обуку у оквиру програма стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, заједно са Душаном Станковићем, реализовала сам у Новом Пазару, у Основној школи „ Рифат Бурџовић Тршо “, у недељу 17. марта 2019. године. Обуци су присуствовале и колеге из Основне школе „ Братство “, и Основне школе „ Вук Караџић “.

Scroll to Top