Реализација онлајн семинара – Дојевиће

У Основној школи у Дојевићу учествовала сам у реализацији пет онлајн семинара „Како до интерактивног софтвера у настави“ (од 19.02. до 24.03. 2018. године, од 20. 02. до 24.03. 2018. године, од 26. 02. до 31. 03. 2018. године, од 27. 02. до 31. 03. и од 05. 03. до 07.04. 2018. године) и четири онлајн семинара „Веб портали за припрему и реализацију наставе“ (од 19. 02. до 24. 03. 2018. године, од 20. 02. до 24. 03. 2018. године, од 28. 03. до 28. 04. и од 28.03. до 28.04. 2018. године).

 

Scroll to Top