Испит за лиценцу

У уторак 22. децембра 2015. године као члан Комисије за полагање испита за лиценцу, присуствовала сам провери оспособљености приправника за самостално остваривање образовно-васпитног рада. Испит за лиценцу полагало је 12 приправника у Гимназији „Свети Сава“ у Београду.

 

Scroll to Top