Угледном часу физичког васпитања, код колеге Драгана Павловића, присуствовала сам 22. децембра 2016. године, заједно са Божицом Владић, наставницом техничког и информатичког образовања, Душаном Станковићем, учитељем,  Љиљаном Јекић, директорком и Вером Пашћан, школским психологом.

Scroll to Top