Школско предузетништво – Сјеница

Девету обуку у оквиру програма стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, заједно са Душаном Станковићем, реализовала сам у Сјеници у Основној школи „12. децембар“, у суботу 16. марта 2019. године. Обуци су присуствовале и колеге из Основне школе „ Светозар Марковић “, и Основне школе „ Братство-јединство “.

Scroll to Top