Рекламе као предузетнички подухват

У уторак 15. октобра 2019. године, реализовала сам угледни час у осмом разреду. Часу су присуствовале Милена Суботић, наставница енглеског језика и Сања Маврак, наставница биологије.

Scroll to Top