Семинару „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода“ присуствовала сам , 12. 9. 2020. године (К2, К3, П3, 8 бодова8 бодова).

 

Scroll to Top