Настава оријентисана ка исходима учења – основна и средња школа

У суботу и недељу, 1. и 2. јуна 2019. године, заједно са просветним саветником Ђоком Петровићем, реализовала сам обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења. Обука је одржана у Основној школи „Анта Богићевић“ у Лозници. У раду су учествовали наставници српског језика и књижевности који ће од септембра предавати у првом и другом разреду гимназије, првом разреду средње стручне школе, наставници који ће предавати у петом и шестом разреду основне школе.

Scroll to Top