Настава оријентисана ка исходима учења

У четвртак и петак, 5. и 6. јула 2018. године, заједно са просветним саветником Ђоком Петровићем, реализовала сам обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења. Обука је одржана у Основној школи „Анта Богићевић“ у Лозници. У раду су учествовали наставници српског језика и књижевности који ће од септембра предавати у првом разреду гимназије и наставници који ће предавати у петом разреду основне школе.

Scroll to Top