Израда ефикасних тестова знања

Вебинару „G Suite (Google classroom) – израда ефикасних тестова знања и упитника Google classroom) – израда ефикасних тестова знања и упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција свих учесника наставног процеса – израда ефикасних тестова знања  (Google classroom) – израда ефикасних тестова знања и упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција свих учесника наставног процеса“, присуствовала сам 27. 11. 2020. године (1 бод). 

Уверење

Scroll to Top