Школски електронски часопис

Ове школске године, у оквиру оквиру обогаћеног једносменског рада, покренули смо школски електронски часопис „Рибар“.  Циљ је био да се ученици оспособе да пишу и уређују новинарске текстове, обрађују слике и уређују електронску верзију школског часописа. Поред дефинисања интернет новинарства, ученици су се бавили критеријумима и поделама интернет новинарства, затим језиком и етиком у интернет новинарству, уочавали су карактеристике доброг часописа, али и одлике доброг новинара, давали су предлоге садржаја електронског часописа, смишљали назив часописа, бавили се његовим дизајном. Као резултат тог рада, настао је часопис Рибар, први електронски часопис Основне школе ,,Браћа Рибар”.